Zeolink zeolit

Nisu svi zeoliti isti. Rude iz različitih ležišta prirodnog zeolita mogu slično izgledati, imati sličan hemijski sastav, ali sa potpuno različitim karakteristikama. Od 194 poznate vrste svaka se razlikuje po stepenu katjonske sposobnosti, hemijskom sastavu i primesama štetnih materija. Najšire mogućnosti primene za različite namene ima ruda zeolita na bazi klinoptilolita. Zeolink zeolit se bazira na toj vrsti iz ležišta u Srbiji sa sadržajem od najmanje 80% čistog klinoptilolita. Komparativne prednosti Zeolink zeolita su brojne:

  • Visok kapacitet katjonske razmene, aktiviranja zeolita za selektivne primene u raznim oblastima
  • Poroznost
  • Velika termostabilnost
  • Najniži sadržaj natrijuma i izmenjivost
  • Velika sposobnost apsorpcije gasova
  • Velika površinska gustina
  • Otpornost na abraziju i razgradnju

Zeolink zeolit sadrži sve ključne pretpostavke za najšire oblasti primene: termički je obrađen i sterilizovan, bezbedan je, ekološki potpuno čist i u ovom trenutku vrlo jeftin. Sa kalcijumom kao primarnim katjonom je idealan za najširi krug primene koji zahtevaju efikasan i visok kapacitet katjonske izmene uz minimalno oslobađanje natrijuma i najviši sadržaj kalcijuma. Zeolink ima optimalne tehnološke, istraživačke, laboratorijske preduslove za najširi spektar proizvoda kao i sterilizator za punu termičku obradu. Zeolink ima sertifikat za rad po HACCP-u (međunarodni sistem za proizvodnju bezbedne hrane).

U mnogim zemljama, pa i u Srbiji, sve više se zna o zeolitu i njegovim čudesnim svojstvima. Zato se pojavljuje amatersko i neadekvatno korišćenje zeolita. Nije dovoljno samo samleti rudu zeolita. Tako plasirani zeolit daje minimalne rezultate pošto nije prethodno termički i hemijski obrađen niti pripremljen za određenu vrstu dekontaminacije.