Proizvodi

Postojeći proizvodi Zeolinka su pre svega namenjeni poljoprivredi i stočarstvu, povrtarstvu, ishrani životinja, poboljšanju kvaliteta zemljišta za organsku proizvodnju i drugim oblastima agrara. To će i ubuduće ostati težište razvoja Zeolinka s obzirom na strateški položaj poljoprivrede u Srbiji.

U pripremi je, takođe, proizvodnja novih preparata iz raznih drugih oblasti za što postoje odgovarajući kapaciteti i uslovi. U programu je takođe snabdevanje rudom zeolita iz postojećih domaćih ležišta na dugoročnoj osnovi. U Srbiji ima desetak otkrivenih i ispitanih ležišta, a verovatno je da ih ima i više. Moguće je i otvaranje nekog novog ležista odgovarajućeg sastava klinoptilolita pošto je Srbija zemlja zeolita sa velikim perspektivama da zeolit postane jedan od njenih brendova.

Zeolink proizvodi i prodaje sledeće Zeosorb preparate:

Dodatak hrani za životinje

» Detaljnije o primeni zeolita kao dodatka hrani za životinje

Poboljšanje kvaliteta zemljišta

» Detaljnije o primeni zeolita za poboljšanje kvaliteta zemljišta

Adsorbenti štetnih gasova, ulja i vlage

» Detaljnije o primeni zeolita u industriji

Zeolink nudi svim zainteresovanim navedene proizvode koji su sada u našem programu. Spremni smo da pružimo sve dodatne informacije i savete o recepturi za određene mešavine i nove primene, za svaku pojedinačnu primenu koja vam je potrebna, novim saznanjima o rezultatima postojećih zeolita i sl.. Otvoreni smo, takođe, za sva interesovanja i sugestije u pogledu naših budućih programa, za sve oblike saradnje i kooperacije.

Zeolink se priprema za buduće nove proizvode na bazi zeolita i u drugim oblastima primene. Tu pre svega mislimo na građevinarstvo i medicinu. Zeolit se koristi kao vezivo za cement i asfalt. Mala količina zeolita višestruko poboljšava kvalitet i trajnost betona i asfalta u putevima, aerodromskim pistama, i ostalim građevinskim konstrukcijama. Zeolit povećava kompaktnost i snagu betona i asfalta, smanjuje cenu gradnje, povećava otpornost na podvodnu koroziju betona, posebno u aplikacijama u slanoj vodi. Klinoptilolit je najpogodniji prirodni zeolit za vezivo u građevinarstvu. Na primer, Kina troši 80% proizvodnje zeolita u građevinarstvu. Očekujemo da se i naša građevinska industrija zainteresuje za ovu atraktivnu primenu zeolita u čijoj promocij Zeolink želi partnerski da učestvuje.

Još jedna primena za koju se Zeolink priprema je oblast medicine. Ako zeolitskoj medicini pripada budućnost, a farmaceutska industrija je iz svojih motiva još rezervisana, to pruža mogućnosti da prirodni zeoliti Srbije dobiju svoju šansu.