Primena zeolita u poljoprivredi

U poljoprivredi se zeoliti na bazi klinoptilolita koriste:

  • Melioracija zemljistaKao melioranti u poboljšavanju kvaliteta zemljišta, plodnosti, vodene i vazdušne propustljivosti, sposobnosti upijanja i zadržavanja vode u zemljištu. Obezbeđuju izvor laganog ispuštanja potaše i azota prema potrebama biljaka. Ova osobina razvija korenski sistem biljaka i ublažava sušne cikluse. Zato se široko primenjuje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu kao organomineralni supstrat za stimulaciju rasta, povećanje roda kultura, uz smanjenje troškova. Zabeleženi su primeri povećanja roda žitarica do 20%, kukuruza do 26%, šargarepe do 63% itd. Neki navode podatke za žitarice čak do 90%, kod paprike 85%, kod krompira 54% itd.. Zeolink za sledeću sezonu priprema pouzdane rezultate sopstvenih testova.
  • Kao dodatak  za gajenje povrća gde se postižu odlični rezultati, povećava klijavost semena i smanjuju bolesti biljaka. U sastavu đubriva povećava efektivnost i dužinu dejstva, kao nosioci i stimulatori dejstva herbicida, preparata za stimulaciju rasta i dr. ;
  • Kao zamena za štetna veštačka azotna đubriva ekološki čistim zeolitskim. Time oplemenjuje zemlju, omogućuje organski zdravu hranu, ekološki čistu, sprečava prodiranje opasnih materija da zagađuju vodotokove;
  • Za absorbciju amonijaka i amonium gasa i smanjenje konverzije azota u nitrate kao osnovnog uzročnika zagađenja zemljišta;
  • Primene u stocarstvuU ishrani životinja u stočarstvu, živinarstvu, svinjogojstvu zeoliti  poboljšavaju sve performanse njihovog rasta, smanjuju amonijak do 80%, povećavaju gustinu kostiju, sprečavaju toksicitis, u visokom stepenu poboljšavaju konverziju hrane. Stoka dobija brže na težini, uz manje hrane, smanjuje se smrtnost i produžava život. Kod živine povećava se rastvorivost fosfata i dobijaju kvalitetnija jaja, poboljšava čvrstina kostiju. Mlečne krave daju više mleka, sprečava se pojava mastitisa, kvalitet mesa je vrlo visok. U farmama, stajama  i svinjarnicima koje koriste zeolit potpuno se eliminišu neprijatni mirisi.